fastrus

Om Oss

Fastrus idag och vår historia


Fastrus AB är en byggfirma vilken är inriktad på gamla hus, gårdar, lägenheter och byggnader där det krävs ett särskilt kunnande, hantverksskicklighet samt intresse.

Vi leder hela projektet och tar ett totalentreprenörsansvar, vilket underlättar för dig som kund då du endast behöver vända dig till oss så sköter vi hela projektet åt dig. 2015 erhöll grundaren och ägaren, Fredrik Hylta, Limhamnsmiljöförenings byggnadsvårdspris för god byggnadsvård samt 2021 Vellinge kommuns samhällsbyggnadspris

Förutom detta arbetar vi även som KA (Kontrollansvarig) 

Varför anlita Fastrus?
Genom erfarenhet och utbildning har vi lärt oss att de mest lyckade projekten genomförs med noggrannhet, struktur, effektivitet samt inte minst en god kundkommunikation. Det är efter dessa ledord vi arbetar och slutresultatet blir då mycket bra

Varför heter vi Fastrus?
Det kommer av Fast= fastigheter och rus= rusta
Tillsammans fast bakvänt blir det då ”rusta fastigheter”

Vem är grundaren?
Grundaren och ägaren är Fredrik Hylta. Han berättar:
”Det började med sommarjobb samt övrig tid hos min morfar, Byggmästare Folke Hoff. Där lärde jag mig grunderna och vad hårt arbete innebar, men även glädjen och stoltheten att ha uträttat något som andra människor kan glädjas över och som består
Efter studier vid Lunds Universitet började mitt arbetsliv. Jag kom dock att fortsätta med att bygga och renovera och till slut startades Fastrus AB”

Välkomna att höra av er till oss!