ka-fastrus

Kontrollansvarig

Vi är certifierad kontrollansvarig


Vid bygglov kräver oftast kommunen en KA (kontrollansvarig) vilken tar fram en kontrollplan inför tekniskt samråd. KA och kontrollplanen följer därefter upp bygget under hela dess gång och rapporterar till kommunen när allt är klart. Vi tar hand om din nybyggnation, tillbyggnad, ombyggnad el renovering  som kontrollansvarig i Malmö, Lund, Vellinge med omnejd

Då vi själva både bygger hus samt utför tillbyggnad, ombyggnad och renoveringar har vi praktisk erfarenhet av vad som är extra noga att titta på vid byggnation. Vi utbildar oss även kontinuerligt så vi är uppdaterade om nya regler och branschstandard

Välkomna att kontakta oss när ni behöver en KA för ert projket i Malmö, Lund och Vellinge med omnejd