ka-fastrus

Kontrollansvarig

Vi är certifierad kontrollansvarig


Vid bygglov kräver oftast kommunen en KA (kontrollansvarig) vilken tar fram en kontrollplan inför tekniskt samråd. KA och kontrollplanen följer därefter upp bygget under hela dess gång och rapporterar till kommunen när allt är klart

Då vi själva både bygger hus samt utför övriga byggjobb har vi praktisk erfarenhet av vad som är extra noga att titta på vid byggnation. Vi utbildar även oss även kontinuerligt så vi är uppdaterade om nya regler och branschstandard

Välkomna att kontakta oss när ni behöver en KA för ert projket!