Välkommen till Fastrus - Specialisten på gamla hus

Gamla hus - renoveringar - tillbyggnader - ombyggnader och Kontrollansvar


Välkomna till Fastrus! – Specialisten på gamla hus, gårdar och byggnader. Genom åren har vi blivit specialister på att renovera, restaurera och varsamt återskapa gamla hus till dess  ursprungsskick. Det krävs ett speciellt kunnande, såväl kunskapsmässigt som hantverksmässigt, för att renovera gamla hus i gammal stil och lyfta fram dess historia. 2015 erhöll grundaren och ägaren, Fredrik Hylta, Limhamnsmiljöförenings Byggnadsvårdspris för god byggnadsvård

Anlitar ni oss tar vi ett totalentreprenadsansvar oavsett vilket projekt det rör sig om så ni bara behöver ha kontakt med en person. Vi har egna skickliga hantverkare samt väl upparbetade samarbeten med andra entreprenörer inom branschen. Förutom själva hantverket fokuserar vi även på en väl fungerande kundkommunikation med en effektiv projektledning. Vi bygger även nytt i gammal stil samt arbetar som kontrollansvarig.

 

Gamla hus

Renovering

KONTROLLANSVARIG